šmitec

 už len vo vašich spomienkach

 ďakujeme za priazeň   * 22.6.2001    † 26.8.2014